• Fastigheter,  Säkerhet,  Trapphus

  Trapphusen som utrymningsväg

  Under trappan i entrén sitter det en ny skylt med information om att utrymmet är avsett för handikapphjälpmedel. Förvaringsutrymme under trappan I mån av utrymme får även barnvagnars underreden förvaras här. Om ett barnvagnsunderrede placeras under trappan får det inte…

 • Hälsa

  Hjärtstartare

  De hjärtstartare som föreningens medlemmar förfogar över finns i tvättstugornas förrum. In dit kommer du med din tvättstugetagg. Hjärtstartarna skall alltid vara förseglade. Om en försegling är bruten, kontakta genast föreningens förvaltning via telefon 010-4421390 eller via föreningens hemsida, felanmälan.…

 • Fastigheter

  Radonmätningarna

  Radonmätningen är nu utförd i BRF Tibble enligt riktlinjerna från strålskyddsmyndigheten och mätresultaten har inkommit. Mätningen är utförd i samtliga lägenheter med markkontakt samt 20% av lägenheter i övre plan (minst 1 lgh per plan). Mätningarna visar generellt låga värden…