Stämman 2021

Information från styrelse i Brf Tibble

På grund av Covid-19 och de restriktioner som gäller för folksamlingar har styrelsen varit tvungna att fatta beslutat att inte ha en fysisk stämma. Som 2020 kommer årets stämma att ske genom poströstning.

Den nya tillfälliga lagen började att gälla 2020-05-18, och kan alltså tillämpas på stämmor som hålls tidigast från det datumet. Lagändringen syftar till att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 och underlätta för föreningar att genomföra stämmorna utan hälsorisker för medlemmar och andra.

Lagen kompletterar de regler som nyligen införts genom lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det är ytterst angeläget att föreningsstämmor i det rådande läget kan genomföras på ett sådant sätt att risken för smittspridning minimeras. Det finns starka skäl att begränsa det fysiska deltagandet vid föreningsstämmor i så stor utsträckning som möjligt under den rådande situationen.

Styrelsen beklagar detta men kan inte påverka situationen. Styrelsen kommer att finnas tillgänglig på måndagar för att svara på frågor gällande bokslutet och motioner under måndagarna fram till det nya stämmodatumet. Det är även möjligt för samtliga boende att ställa frågor till styrelsen antingen genom post till Hjortronvägen 81 eller e-mail styrelsen@boitibble.se. Ämnesraden markeras med ”frågor till styrelsen inför stämman”. Svar på frågor kommer att publiceras på föreningens hemsida under en begränsad period och kommer sedan finnas tillgängliga i styrelselokalen tillsammans med protokollet.

Sista dag för att ställa frågor till styrelsen 2021-04-15.

Svar på frågorna kommer att publiceras senast 2021-04-20 på föreningens hemsida.

Sista dag för inlämning av poströstning, i brevlådan på Hjortronvägen 81, är 2021-04-23

 

Styrelsen Brf Tibble

%d bloggare gillar detta: