För mäklare – och boende också naturligtvis

I avgiften till föreningen ingår avgift till föreningen, bostadsrättstilläggsförsäkring, värme, vatten, el nät och energiskatt. Elmätning — varje lägenhet är ansluten till egen elmätare. Kostnaden för lägenhetens elförbrukning aviseras på månadsavin för nästkommande tremånadersperiod, samt Comhems- och Telenors grundutbud.

I föreningen finns det 825 lägenheter. Till föreningen hör 290 garageplatser i uppvärmda garage och 595 parkeringsplatser plus 11 motorcykelplatser.

Dessvärre finns inte laddstolpar – än.

Tillhör det ett förråd till lägenheten?

Svar: Ja

Finns det förråd att hyra?

Svar: Nej

Finns det några obligatoriska tillägg?

Svar: se första stycket

Har föreningen beslutat eller planerat för några avgiftsförändringar?

Svar: Ja, se Senaste Nytt på hem/första sidan

Tar föreningen ut överlåtelseavgift – vem betalar den i så fall:

Svar: Säljaren, vid överlåtelse av lägenhet tar föreningen ut en avgift på 2,5% av prisbasbeloppet

Tar föreningen ut pantsättningsavgift?

Svar: Ja, föreningen tar ut en pantsättningsavgift om 1% av prisbasbeloppet.

Antal lägenheter i föreningen?

Svar: 825

Antal lokaler i föreningen?

Svar: 20

Vad används lokalerna till?

Svar: träffpunkter, snickarlokal, vävstuga

Är föreningen äkta eller oäkta?

Svar: äkta

Godkänns juridisk person?

Svar: nej

Godkänner föreningen att förälder hjälper till med finansiering och står på kontraktet men inte bosätter sig i föreningen?

Svar: Styrelsebeslut vid varje förfrågan

Krav på minsta ägarandel?

Svar: Styrelsebeslut vid varje förfrågan

Äger föreningen marken?

Svar: ja

Gjorda renoveringar:

Svar: Asfaltering av parkeringsytor, tvättstugerenovering, fönsterbyte i samtliga tvättstugor, byte av träpanelkortsidor samt plåttak garage. Byte av kulvert och undercentraler, Renovering uthyrningslokal Hallonvägen 84, Målning av allmänna förrådsytor botten plan, monterfasadbelysningar.

Kommande renoveringar:

Svar: Fortsatt kulvertbyte

Stambyte:

Svar: stambyte är inte gjord och planeras inte heller

Är stamspolning/re-lining gjord?

Svar: Ja

Om fastigheten:

Fastighetens byggår är 1968 och värdeåret är 1970.

Uppvärmning sker via fjärrvärme

Ventilation (ex. självdrag) sker genom självdrag

Köksfläkt är av typ kolfilterfläkt som inte får kopplas in på ventilationssystemet

Fönstren är av 2 glastyp

Hiss finns inte

Trappstädning utförs av städfirma

Tvättstugorna är utrustade med tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar, städutrustning och toalett

Fiber är kopplat till fastigheterna

Parkerings- eller garageplatser, se https://www.boitibble.se/parkering/

Ansökan om medlemskap, se https://blimedlem.hsb.se/  och registrera ny medlem

Portarna låses 18.00