Andrahandsupplåtelse

Om du vill hyra eller låna ut din lägenhet, s.k. andrahandsupplåtelse, ska du ansöka om styrelsens godkännande. Tillståndet gäller endast en viss bestämd hyresgäst. 

Föreningen godkänner uthyrning i andra hand om du ska provbo, studera eller arbeta på annan ort.

Den maximala tiden för tillstånd att hyra ut din lägenhet är ett år.

Din ansökan vill vi ha skriftligen. Du lämnar den till förvaltningskontoret, Hjortronvägen 35, Kungsängen. 

Om du hyr eller lånar ut lägenheten utan tillstånd riskerar du att förverka nyttjanderätten. Det innebär att föreningen har rätt att säga upp Dig till avflyttning. Du kan alltså komma att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld.

Från 1 januari 2016 tar föreningen ut en avgift vid andrahandsupplåtelse.