Styrelsen

På stämman 2024 valdes den nya styrelsen.

Den består av ordförande Lennart Johannesson, vice ordförande Kristina Parnéus, sekreterare Johan Grip , Jan Fjell, Folke Larsson, Jenny Börlin-Andersson, Mustafa Mahmoud Akbari samt Ignacio Jimenez, ”Igge”.  HSB´s representant Hans Jansson ingår som ledamot i styrelsen. 

Varje helgfri måndag träffas styrelsen på Hjortronvägen 81 kl 18.30 – 19.00