Individuell Eldebitering

Brf Tibble tillämpar individuell elmätning, vilket innebär att varje lägenhet betalar för den el man förbrukar.

Information om el-pris och förbrukning meddelas kvartalsvis i samband med avisering om månadsavgiften.