Inför inflytt & avflytt

Inför inflytt

 • Nycklar
 • Nycklar till lägenheten, till lägenhetsförrådet i trapphuset, säsongsförrådet under garaget, entréport och vägbom får du av säljaren. Extra nyckel kan bara beställas från förvaltningskontoret, Hjortronvägen 35
 • Tvättstugebricka
 • Tvättstugebricka får du av säljaren. Saknas denna kan den beställs hos förvaltningskontoret, Hjortronvägen 35, mot kostnad.
 • Inre fond
 • Ansökan gör du hos förvaltningskontoret, Hjortronvägen 35.
 • Hur du gör kan du läsa om här
 • Garageplats
 • Kontakta förvaltningskontoret, Hjortronvägen 35, 010-442 13 90, om du önskar ställa dig i kö för garageplats.
 • Avfallshantering
 • Moloker, stora tunnor, finns vid respektive parkering. Här sorterar vi matavfall i den lilla moloken och restavfall i den stora moloken.
 • I containrarna sorterar vi kartong, glas, metall, tidningar och plast.
 • Boenderegler
 • Broschyr som delas ut till nyinflyttade. Boendereglerna hittar du också här.
 • Renovering
 • Om du är osäker på vilka regler som gäller vid renovering av din lägenhet ska du kontakta styrelsen eller förvaltaren. Vad som gäller regleras i föreningens stadgar och boenderegler.
 • Hemförsäkring
 • Varje lägenhet måste ha en hemförsäkring. Bostadsrättstillägget i hemförsäkringen behöver du inte teckna eftersom föreningen har tecknat ett för samtliga lägenheter i föreningen.

Inför avflytt

 • Besiktning
 • Innan du säljer din lägenhet måste du kontakta förvaltaren, Hjortronvägen 35, 010-442 13 90 för besiktning av lägenheten
 • Nycklar
 • Samtliga nycklar till lägenheten samt nyckeln till säsongsförrådet under garagen, ska överlämnas till köparen.
 • Tvättstugebricka
 • Tvättstugebrickan ska överlämnas till köparen.