Parkering

Föreningen förfogar över 580 parkeringsplatser fördelade på tio parkeringsytor.

Samtliga parkeringsplatser är avgiftsbelagda.

Regler för trafik och parkering inom Brf Tibble hittar du här.

Observera att stycket ”Boendetillstånd parkering” inte är aktuellt från 1 juni 2021

OBS att telefonnumret till AimoPark är 0771-96 90 06.

Boende betalar efter att ha kontaktat AimoPark (tidigare Q-Park). Här hittar du information.

Besökande betalar via uppställda parkeringsautomater eller via Aimoparks parkerings-app.

Observera att avgift för motorcykel och moped ska erläggas. Avgiften idag är densamma som för bil. Dessa fordon skall parkeras på  parkeringsruta.

Dessutom finns 290 garageplatser i 20 stycken termogaragebyggnader.

När du hyr garage måste du följa vissa regler, dessa hittar du här.

Hyran för garage är 500 kronor per månad och beloppet läggs på månadsaviseringen.

Vill du ställa dig på kö för att få garageplats ska du ringa till föreningens förvaltning, 010 – 442 11 00.