Saknad uppgift

Ett fel hos Infometric som bland annat sköter mätning och debitering av elkonsumtionen i lägenmheterna har haft problem. Detta problem har medfört att vissa lägenheter inte fått information om elkostnaden i senaste avgiftsaviseringen. Informationen och avgiften räknas att komma med på juliaviseringen.