Sopsortering

Matavfallssortering

På varje parkering finns två moloker, sopkärl, uppställda för föreningens medlemmar. Molokerna öppnas och låses med hjälp av portnyckeln. I den mindre kastar du matavfall, i speciella matavfallspåsar, och i den större kastar du restavfall. Förpackningar kastar du i källsorteringscontainer.

Kolla på den här filmen så vet du vad som ska kastas var. Matavfallspåsar finns att hämta i styrelselokalen (månd kl 18:30-19:00), i entrén till tvättstugorna. De finns också i entren till Coop, Tibbletorg.