Miljö

I Brf Tibble värnar vi om vår miljö. Genom att sortera dina sopor i föreningens moloker och källsorteringscontainrar kan du göra en insats för miljön och samtidigt bidra till lägre avfallskostnader för föreningen och således också för oss medlemmar.

Sopsortering       Källsortering