Avgift

Saknad information på avgiftsavierna

Ett fel hos Infometric som bland annat sköter mätning och debitering av elkonsumtionen i våra lägenheter har haft problem. Detta problem har medfört att vissa lägenheter inte fått information om elkostnaden i senaste avgiftsaviseringen. Information och avgiften räknas att komma med på juliaviseringen.

Senast uppdaterad 4 veckor