Årsmöten,  Motioner

Om motioner

Motioner till årsmötet 2024 ska lämnas i styrelsens brevlåda, Hjortronvägen 81, senast 29 februari

enligtf öreningens stadgar.

För att en motion skall behandlas av styrelsen skall den vara försedd med namnunderskrift, namnförtydligande, det tresiffriga lägenhetsnumret samt ort och datum

Senast uppdaterad 5 månader