Stadgar

Stadgar

Brf Tibbles normalstadgar från 2011 är registrerade hos bolagsverket 2019-03-29

Varför har Brf Tibble gjort stadgerevision till 2011 års normalstadgar?

Alla texter åldras med tiden. De åldras i den bemärkelsen att samhället ständigt utvecklas, så som att lagar, språk och värderingar förändras. Därför måste bostadsrättsföreningar uppdatera stadgarna med jämna mellanrum. Det finns tre huvudskäl till 2011 års revision:

• Göra språket mer modernt och texterna mer lättbegripliga för medlemmarna

• Anpassa till aktuell lagstiftning och förändrade värderingar inom HSBs organisation

• Anpassa stadgar inom olika HSB nivåer till varandra

Här hittar du föreningens stadgar.

Senast uppdaterad 5 månader