• Stadgar

  Stadgar

  Brf Tibbles normalstadgar från 2011 är registrerade hos bolagsverket 2019-03-29

  Varför har Brf Tibble gjort stadgerevision till 2011 års normalstadgar?

  Alla texter åldras med tiden. De åldras i den bemärkelsen att samhället ständigt utvecklas, så som att lagar, språk och värderingar förändras. Därför måste bostadsrättsföreningar uppdatera stadgarna med jämna mellanrum. Det finns tre huvudskäl till 2011 års revision:

  • Göra språket mer modernt och texterna mer lättbegripliga för medlemmarna

  • Anpassa till aktuell lagstiftning och förändrade värderingar inom HSBs organisation

  • Anpassa stadgar inom olika HSB nivåer till varandra

  Här hittar du föreningens stadgar.

 • Stadgar

  Stadgeändring

  Det är dags att förnya föreningens stadgar. Förslaget till de nya stadgarna hittar du här och ändrade paragrafer hitttar du här.