Garage

Besiktning av garagen pågår

För boende som hyr garage tänk på följande:

 • Fordon: Hushållets bil, motorcykel, moped och /eller cykel.
 • Tillbehör: En uppsättning däck, hink och rengöringsprodukter och skidbox.
 • Förvaringshylla och/eller arbetsbänk ska vara helt gjord av metall.
 • Eventuell reservdunk med drivmedel ska förvaras i bilen.
 • Det är inte tillåtet att förvara spolarvätska, kemikalier, sprayfärgburkar eller andra produkter i sprayflaska i garagen på grund av explosionsrisken vid brand.
 • Det är inte tillåtet att förvara föremål som blockerar eller försvårar användandet av brandredskap.
 • Laddning av eldrivna fordon är inte tillåt. Eluttagen i garagen är endast avsedda för användning av till exempel elverktyg och extralampa.
 • Egna elinstallationer är inte tillåtet.
 • Garaget ska vara låst.
 • Du får inte själv hyra ut garaget i andrahand.
 • Motor-, kupé- och bensin/dieselvärmare får inte användas i garaget.

Senast uppdaterad 1 månad