• Garage

  Besiktning av garagen pågår

  För boende som hyr garage tänk på följande:

  • Fordon: Hushållets bil, motorcykel, moped och /eller cykel.
  • Tillbehör: En uppsättning däck, hink och rengöringsprodukter och skidbox.
  • Förvaringshylla och/eller arbetsbänk ska vara helt gjord av metall.
  • Eventuell reservdunk med drivmedel ska förvaras i bilen.
  • Det är inte tillåtet att förvara spolarvätska, kemikalier, sprayfärgburkar eller andra produkter i sprayflaska i garagen på grund av explosionsrisken vid brand.
  • Det är inte tillåtet att förvara föremål som blockerar eller försvårar användandet av brandredskap.
  • Laddning av eldrivna fordon är inte tillåt. Eluttagen i garagen är endast avsedda för användning av till exempel elverktyg och extralampa.
  • Egna elinstallationer är inte tillåtet.
  • Garaget ska vara låst.
  • Du får inte själv hyra ut garaget i andrahand.
  • Motor-, kupé- och bensin/dieselvärmare får inte användas i garaget.