Renovering

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du ansöka hos bostadsrättsföreningens styrelse. Arbetet får ej påbörjas innan svar från styrelsen skriftligt medgivits. Läs informationen Regler för ändring i lägenhet

Begäran om tillstånd för ändring i lägenhet ska lämnas ifylld till styrelsen. Observera att blanketten  laddas ned till din dator så du kan fylla i den för att sedan skriva ut den. 

Anmälan av installation av golvvärme.

Läs ”Drift och skötselinformation efter relining” inför renovering av våtutrymme.

Styrelsen håller öppet för föreningens medlemmar helgfria måndagar kl 18.30 – 19.00, Hjortronvägen 81.