Fastigheter

Kallt i lägenheten?

Har du kallt i lägenheten? Gör en felanmälan istället för att kontakta styrelsen.
Felanmälan gör du antingen via telefon 010-442 11 00 eller via webben https://felanmalan.hsb.se/.

Senast uppdaterad 2 år