• Fastigheter,  Förvaltningen

  Information från förvaltningen

  Föreningen har beställt ett arbete med dagvattenledningarna i bottenlägenheter på Hjortronvägen och Rönnbärsvägen.

  Vi har tidigare bytt ut ett dagvattenrens i bottenlägenheterna som historiskt orsakat vattenläckage. Efter att man redan gjort detta på Hjortronvägen och Rönnbärsvägen så upptäcktes att det kan bildas kondens på dom nya ledningarna vilket kan utlösa dom vattenlarm som också installerades i samband med detta.

  Det problemet hade man kännedom om när Hallonvägens dagvattenrens åtgärdades så i samband med det arbetet så isolerades rören samtidigt.

  Nu är det alltså dags för att även göra samma åtgärd för bottenlägenheterna på Hjortronvägen och Rönnbärsvägen.

  Arbetet utförs av VS Isolering i Mälardalen AB, entreprenören kommer att avisera i god tid innan arbetet, om ni ej kan vara hemma så går det bra att lämna nyckel i tuben.

  Arbetet tar max 1 timme.

 • Fastigheter,  Säkerhet,  Trapphus

  Trapphusen som utrymningsväg

  Under trappan i entrén sitter det en ny skylt med information om att utrymmet är avsett för handikapphjälpmedel.

  Förvaringsutrymme under trappan

  I mån av utrymme får även barnvagnars underreden förvaras här. Om ett barnvagnsunderrede placeras under trappan får det inte placeras så att det försvårar tillgängligheten för handikapphjälpmedel. Filtar, åkpåsar, kläder, leksaker eller andra brandfarliga material får ej förvaras under trappan. Detta för att minska risken för brand.

  När det gäller bränder i trapphus, vindsutrymmen eller källarutrymmen är anlagd brand den vanligast orsaken. Det är heller inte tillåtet, vilket många gör, att använda räcket som torkställning.

  Trapphus

  Kom ihåg att entréplan, trappan och de två våningsplanen räknas som trapphus och är en utrymningsväg. De ska enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” vara fria från brännbara/brandfarliga föremål. Det får enligt denna lag inte finnas föremål som kan hindra, försvåra en utrymning, utgöra hinder eller försvåra framkomligheten för till exempel Räddningstjänsten eller Ambulanssjukvården.

  Enligt ”Lagen om skydd mot olycka” kan den som bryter mot detta komma att ställas till svars. HSB Fastighetsservice kommer kontinuerligt att genomföra särskilt brandskyddsarbete för att säkerställa att detta efterlevs. Från och med 2023-03-31 kommer Fastighetsservice att ändra nuvarande rutiner. Fortsättningsvis kommer Fastighetsservice att omhänderta föremål och förvara det i förråd i 6 månader. En informationslapp kommer att sättas upp där föremål är borttaget. Omhändertagna föremål kommer att kunna lösas ut mot en avgift hos HSB.

  Dessa skärpningar av regler ser styrelsen som nödvändiga då mycket brännbart idag förvaras i trapphusen som medför risk för eventuella bränder.

  Styrelsen BRF Tibble.

  www.boitibble.se

 • Fastigheter

  Radonmätningarna

  Radonmätningen är nu utförd i BRF Tibble enligt riktlinjerna från strålskyddsmyndigheten och mätresultaten har inkommit.

  Mätningen är utförd i samtliga lägenheter med markkontakt samt 20% av lägenheter i övre plan (minst 1 lgh per plan).

  Mätningarna visar generellt låga värden och under dom 200 Bq/m3 som är riktvärdet från myndigheten men vi har ett 30tal lägenheter som ligger över dessa värden och som föreningen behöver utreda vidare.

  Föreningen kommer som en första åtgärd kontrollera ventilationen i dessa lägenheter och dom boende som har högre värden kommer att bli aviserade om denna kontroll.

  Därefter kommer nya mätningar att utföras i dessa lägenheter.

 • Fastigheter

  Problem med värmen på Hallonvägen

  Det är främst gården Hallonvägen 26-48 som har problem. Även andra gårdar kan ha problem med luft i elementen/radiatorerna. Det finns ett telefonnummer till Stockpipe för luftning men det går också bra att göra en felanmälan. Du kan självklart lufta själv.

  Fastighetsservice, HSB och Stockpipe luftar för fullt men det ligger många ärenden i kö så de ligger lite efter.  Stockpipe får in mer personal nu på måndag, 28 november 2022, som hjälper till med resterande som är kvar.

  På gård Hallonvägen 26-48 så finns också ett annat problem. I dagsläget är det sju lägenheter där cirkulationen på värmen i lägenheterna inte fungerar.

  Där finns ingen luft kvar i systemet men värmen cirkulerar ändå inte samt är trycket dåligt i dessa lägenheter. Misstanke föreligger om att smuts fastnat från avstängningarna och som satt igen slingorna i dessa lägenheter.

  På måndag, 28 november 2022, görs en test med en av dessa lägenheter där man kommer att prova med att backspola från slingventilen som sitter inne bland lägenhetsförråden för att på så sätt få det att lossna. Fungerar det så kommer resterande lägenheter att bokas upp och spolas.

  Stockpipe har så länge ställt in el radiatorer i snart alla dessa lägenheter, dom flesta har redan men fler ställs in på måndag 28 november 2022.

  Vi gör också så att stockpipe och FS meddelar mig var dom ställt in el radiatorer, vilket watt antal, hur många och när dom ställdes in. när detta problem väl är löst så räknar jag ut hur många kWh dessa förbrukat under tiden och sedan görs en utbetalning av förbrukningen på 1.40 per kWh till dessa boende.

 • Fastigheter

  Så får du en bra innetemperatur hemma

  Nu är hösten här med kallare nätter och varmare dagar. Det innebär att det kan ta en stund för värmesystemen att hitta rätt, men det finns saker du själv kan göra för att få en bra innertemperatur.
  När kylan kommer drar värmesystemen i gång automatiskt. Ibland kan det ta en stund innan systemen har hittat rätt balans, särskilt om det är varmt på dagarna, med hög luftfuktighet, och kallt om nätterna. Men det finns några saker man själv kan tänka på för att få en bra innertemperatur hemma.
  Värmetips:
  • Ställ möbler en bit från elementen och se till att gardinerna varken hänger ner över elementen eller termostaten. Varmluften från elementen måste kunna spridas ut i rummet, annars kan elementen stänga av sig, och det blir kallt i rummet.
  • Tänk på att när ditt element känner av att det är rätt temperatur stängs det av. Efter ett tag svalnar det till samma temperatur som i rummet och det är därför du ibland kan känna att elementen är svala, fast det är kallt ute. Blir det svalare än 20–21 grader värms elementet upp igen.
  • Vädra snabbt och effektivt när det är kallt ute, max fem minuter.
  • Använd bara fläkten när du lagar mat. Om fläkten eller spiskåpan står på i onödan dras värmen ur och ersätts med kall luft.
  • Stäng inte och täpp inte för tilluftsventilerna i ditt boende. Värmesystemet samspelar med ventilationssystemet och fungerar inte som det ska om inte rätt mängd friskluft kommer in. Risken blir att det bildas undertryck, kall luft kommer in på andra ställen och det upplevs kallare.