Fastigheter

Radonmätningarna

Radonmätningen är nu utförd i BRF Tibble enligt riktlinjerna från strålskyddsmyndigheten och mätresultaten har inkommit.

Mätningen är utförd i samtliga lägenheter med markkontakt samt 20% av lägenheter i övre plan (minst 1 lgh per plan).

Mätningarna visar generellt låga värden och under dom 200 Bq/m3 som är riktvärdet från myndigheten men vi har ett 30tal lägenheter som ligger över dessa värden och som föreningen behöver utreda vidare.

Föreningen kommer som en första åtgärd kontrollera ventilationen i dessa lägenheter och dom boende som har högre värden kommer att bli aviserade om denna kontroll.

Därefter kommer nya mätningar att utföras i dessa lägenheter.

Senast uppdaterad 1 år