Stadgar

Stadgeändring

Det är dags att förnya föreningens stadgar. Förslaget till de nya stadgarna hittar du här och ändrade paragrafer hitttar du här.

Senast uppdaterad 7 månader