Fastigheter,  Förvaltningen

Information från förvaltningen

Föreningen har beställt ett arbete med dagvattenledningarna i bottenlägenheter på Hjortronvägen och Rönnbärsvägen.

Vi har tidigare bytt ut ett dagvattenrens i bottenlägenheterna som historiskt orsakat vattenläckage. Efter att man redan gjort detta på Hjortronvägen och Rönnbärsvägen så upptäcktes att det kan bildas kondens på dom nya ledningarna vilket kan utlösa dom vattenlarm som också installerades i samband med detta.

Det problemet hade man kännedom om när Hallonvägens dagvattenrens åtgärdades så i samband med det arbetet så isolerades rören samtidigt.

Nu är det alltså dags för att även göra samma åtgärd för bottenlägenheterna på Hjortronvägen och Rönnbärsvägen.

Arbetet utförs av VS Isolering i Mälardalen AB, entreprenören kommer att avisera i god tid innan arbetet, om ni ej kan vara hemma så går det bra att lämna nyckel i tuben.

Arbetet tar max 1 timme.

Senast uppdaterad 12 månader