Utemiljö

Om råttorNomor, vårt saneringsföretag har meddelat att fågelfrö innehåller ett motgift till det råttgift som är utlagd i fällorna.

Detta gör råttorna resistenta mot råttgiftet.

Lägg därför inte ut
fågelfrön för att mata fåglarna.

Senast uppdaterad 2 år