• Utemiljö

    Om råttor

    Nomor, vårt saneringsföretag har meddelat att fågelfrö innehåller ett motgift till det råttgift som är utlagd i fällorna. Detta gör råttorna resistenta mot råttgiftet. Lägg därför inte utfågelfrön för att mata fåglarna.