• Utemiljö

    Om råttor    Nomor, vårt saneringsföretag har meddelat att fågelfrö innehåller ett motgift till det råttgift som är utlagd i fällorna.

    Detta gör råttorna resistenta mot råttgiftet.

    Lägg därför inte ut
    fågelfrön för att mata fåglarna.