• Utemiljö

    Om råttor

    Nomor, vårt saneringsföretag har meddelat att fågelfrö innehåller ett motgift till det råttgift som är utlagd i fällorna. Detta gör råttorna resistenta mot råttgiftet. Lägg därför inte utfågelfrön för att mata fåglarna.

  • Utemiljö

    Växter

    Styrelsen får många frågor från boende just nu gällande växtligheten mot fasader som efter projektet med kulvertbytet på Hjortronvägen, succesivt plockats bort av entreprenören, inför ny grässådd i samband med återställningen av marken. Högväxande buskar/häckar som växer mot fasader har…