• Utemiljö

  Cykelrensning

  HSB Fastighetsservice kommer på uppdrag av styrelsen att rensa bort cyklar som är trasiga/rostiga och som står och tar plats i våra cykelställ.

  Under vecka 13 kommer alla cyklar märkas upp med SVART BUNTBAND PÅ STYRET.

  Du som äger cykel i cykelstället och vill ha kvar din cykel måste då ta BORT det SVARTA BUNTBANDET PÅ STYRET senast 14 april då HSB Fastighetsservice kommer plocka bort alla märkta cyklar med början 15 april.

  Cyklarna kommer förvaras i 6 månader.

 • Utemiljö

  Om råttor  Nomor, vårt saneringsföretag har meddelat att fågelfrö innehåller ett motgift till det råttgift som är utlagd i fällorna.

  Detta gör råttorna resistenta mot råttgiftet.

  Lägg därför inte ut
  fågelfrön för att mata fåglarna.

 • Utemiljö

  Växter

  Styrelsen får många frågor från boende just nu gällande växtligheten mot fasader som efter projektet med kulvertbytet på Hjortronvägen, succesivt plockats bort av entreprenören, inför ny grässådd i samband med återställningen av marken.

  Högväxande buskar/häckar som växer mot fasader har länge varit ett problem i föreningen av olika anledningar.

  • Dels skymmer dessa sikten vid besiktning av fasaderna. Det är också ett tillhåll för skadedjur. Tibble har haft stora problem med råttor i området.
  • Dels måste högväxande buskar mot fasaderna regelbundet klippas ned av markentreprenören. Buskarna växer över fönster och skymmer sikten för boende vilket gör att detta blir en stor kostnad för föreningen. Det är samtidigt så att beroende på vilken typ av häck/buskar det rör sig om så ser det inte trevligt ut i området när dessa klipps ned då bladverket försvinner.
  • Dels riskerar buskar/växtlighet med kraftig rotbildning att skada husgrunden om de står för nära fasaden.

  Ambitionen från föreningen är att BRF Tibble fortsatt skall ha en vacker och inbjudande utemiljö. Dessa buskar/häckar har varit felplacerade från början, därför kommer dessa succesivt tas bort i samband med kulvertentreprenaden. De ersätts med växtlighet mer anpassade för att växa nära fasader. Detta tar dock lite tid innan det är helt färdigt och kommer att ske när återställningen av marken efter entreprenaden är helt återställd och det nya gräset har tagit sig.