• Laddstolpar,  Parkering

  Ladda din elbil

  Från 1 december 2023 kan du ladda din elbil på föreningens parkeringar.

  Du hittar all information du behöver för att börja ladda din bil dels från föreningen

  och dels på Chargenodes hemsida.

  Kom ihåg att parkeringsavgift till AimoPark alltid skall betalas även när du betalar för att ladda din bil.

 • Parkering

  Installation av laddplatser.

  Det är nu dags för föreningen att påbörja arbeten med laddplatser för elbilar inom BRF Tibble.

  Totalt kommer 160 laddplatser att finnas när arbetet är färdigställt.

  Mer information kring hur boende får tillgång till dessa kommer när de finns tillgängliga.

  Arbetet kommer att innebära grävning för nedläggning av el fram till parkeringarna.

  Man kommer att tillfälligt behöva stänga av lekplatserna på Hjortronvägen under arbetet.

  Lekplatsen vid Hjortronvägen 21 kommer preliminärt att vara avstängd från den 10/4–24/4.

  Lekplatsen vid Hjortronvägen 81 kommer preliminärt att vara avstängd från den 24/4–8/5.

  Grävning för kanalisation kommer även att ske på baksidorna (gräsytan) mellan huskropparna Hjortronvägen 23–27, 29–33 samt mellan huskropparna Hjortronvägen 83-87, 89-93.

  Grävning kommer även att ske på parkeringsytorna mellan garage och de utvändiga p-platserna både på Hjortronvägen, Hallonvägen och Rönnbärsvägen. Man kommer dock att i största möjliga mån se till att anpassa arbetet så att p-platserna är tillgängliga under arbetet. Det kan dock innebära kortare tillfälliga avstängningar av vissa p-platser.

  Arbetet kommer att utföras av PMA installation AB och Opigo/skandinavisk el och automation kontroll AB.

  Hela projektet beräknas att vara klart under vecka 33.

  Hjortronvägen start v.15 beräknat slutfört under vecka 21.

  Hallonvägen start v. 19 beräknat slutfört v.21/22

  Rönnbärsvägen start v. 21 beräknat slutfört v.33.

  Observera att detta endast är en preliminär tidplan och kan komma att förändras under arbetets gång.