• Utemiljö

    Växter

    Styrelsen får många frågor från boende just nu gällande växtligheten mot fasader som efter projektet med kulvertbytet på Hjortronvägen, succesivt plockats bort av entreprenören, inför ny grässådd i samband med återställningen av marken. Högväxande buskar/häckar som växer mot fasader har…