• Avgift,  Ekonomi

  Avgifter 2023

  Styrelsen har beslutat om en nödvändig avgiftshöjning med 5,5% inför 2023.

  Detta pga. att våra värmekostnader ökar med ca 13%, samt stigande inflation, räntehöjningar och för kommande underhållsbehov.

  Styrelsen har också beslutat att 2023 höja elavgiften från första kvartalet 2023 från 1,40 kr/kWh till 3,50 kr/kWh detta är inklusive moms. Så som elmarknaden ser ut idag har vi valt att upphandla el kvartalsvis.

  Detta inkluderar också kostnaden för IMD (avtalet för automatisk mätaravläsning).

  Parkeringsavgiften höjs till 190 kr per månad.

  Dessa höjningar träder i kraft 1 januari 2023.

  Observera att vi inte kommer att höja garagehyran from 1 januari 2023 utan påbörja en villkorsändring för fortsatt hyra. Detta innebär att befintliga garageavtal kommer att sägas upp för att sedan nytecknas igen. Vi återkommer med mer information.

  Påminner om vår informationsträff torsdagen den 24 november         kl 19.00 i aulan Ekhammarskolan.