• Hälsa

    Hjärtstartare

    De hjärtstartare som föreningens medlemmar förfogar över finns i tvättstugornas förrum. In dit kommer du med din tvättstugetagg. Hjärtstartarna skall alltid vara förseglade. Om en försegling är bruten, kontakta genast föreningens förvaltning via telefon 010-4421100 eller via föreningens hemsida, felanmälan.

    Föreningens hjärtstartare är inte registrerade i Sveriges Hjärtstartarregister, SHR. Anledningen är att de inte är tillgängliga för gemene man utan enbart för föreningens boende eftersom de finns i ett låst utrymme. Värt att veta är att i Sverige sker det mellan 5000 och 6000 hjärtstopp per år utanför sjukhus. När ett hjärta stannar finns ingen tid att förlora. Varje sekund är dyrbar, närheten och tillgängligheten till hjärtstartare är livsviktigt. Om hjärt-lungräddning sätts in efter 3–5 minuter är chansen att överleva ett hjärtstopp 50–75 procent. Varje minuts fördröjning innebär att chansen att överleva minskar med 10 procent.

    Oavsett om du gått en HLR kurs eller inte ska du vid hjärtstopp ringa 112. Följ instruktionerna du får av larmoperatören.

    Vid ett par tillfällen har BRF Tibble hållit HLR kurser för föreningens medlemmar. Tyvärr var deltagandet mycket lågt. Anledning finns dock att återigen se över behovet av att återuppta kursen.