• Hälsa

    Hjärtstartare

    De hjärtstartare som föreningens medlemmar förfogar över finns i tvättstugornas förrum. In dit kommer du med din tvättstugetagg. Hjärtstartarna skall alltid vara förseglade. Om en försegling är bruten, kontakta genast föreningens förvaltning via telefon 010-4421390 eller via föreningens hemsida, felanmälan.…