• Avgift,  Ekonomi

  Avgiftshöjning

  Styrelsen har beslutat om en nödvändig avgiftshöjning med 12% inför 2024. Detta eftersom vi står inför stora kommande renoveringsbehov. Ett av dessa är stambytet som ligger närmre i tid än vi först förutspått. Vi har påbörjat projekteringen och vårt mål är att detta projekt startar under 2025.

  Boendeparkeringen höjs till 215 kr per månad.

  Gästparkeringen kommer att kosta 10 kr / timme, 70 kr / 24 timmar och 450 kr / 7 dygn.

  Dessa höjningar träder i kraft 1 januari 2024.

  Garagehyran höjs till 500 kr from 1 februari 2024.

 • Andra hand,  Avgift,  Ekonomi,  Inneboende,  Samlingslokaler,  Trapphus

  Om samlingslokaler, inneboende/andrahandsuthyrning och entréportar

  Restaureringen av samlingslokalen på Hallonvägen 84 är nu klar. Här kan du läsa om och när du vill hyra lokalen. Vid intresse kontakta Jenny Börlin Andersson, 073–6465482, säkrast tisdag-torsdag 18.30-20.30.

  På grund av ökade kostnader för föreningens elförbrukning kommer, från och med den 1 februari 2023, antalet tvättpass ändras från tio pass till åtta per månad. Föreningen vill även förhindra att icke medlemmar använder tvättpass eller att boende tvättar åt släkt och vänner.

  Om du har en inneboende, kom ihåg att meddela föreningens förvaltning (Hjortronvägen 35, 010-442 13 90) detta så att rätt information finns på anslagstavlan i trapphuset och på din ytterdörr. Kom också ihåg att handskrivna namnlappar på dörren till lägenheten inte är tillåtet. Dessa lappar tas regelbundet bort.

  Vi vill även förtydliga att andrahandsuthyrningar skall godkännas av föreningen.

  Regler för andrahandsuthyrning och blankett finns på föreningens hemsidan ”boitibble.se”

 • Avgift,  Ekonomi

  Avgifter 2023

  Styrelsen har beslutat om en nödvändig avgiftshöjning med 5,5% inför 2023.

  Detta pga. att våra värmekostnader ökar med ca 13%, samt stigande inflation, räntehöjningar och för kommande underhållsbehov.

  Styrelsen har också beslutat att 2023 höja elavgiften från första kvartalet 2023 från 1,40 kr/kWh till 3,50 kr/kWh detta är inklusive moms. Så som elmarknaden ser ut idag har vi valt att upphandla el kvartalsvis.

  Detta inkluderar också kostnaden för IMD (avtalet för automatisk mätaravläsning).

  Parkeringsavgiften höjs till 190 kr per månad.

  Dessa höjningar träder i kraft 1 januari 2023.

  Observera att vi inte kommer att höja garagehyran from 1 januari 2023 utan påbörja en villkorsändring för fortsatt hyra. Detta innebär att befintliga garageavtal kommer att sägas upp för att sedan nytecknas igen. Vi återkommer med mer information.

  Påminner om vår informationsträff torsdagen den 24 november         kl 19.00 i aulan Ekhammarskolan.