• Aktuellt,  Trapphus

  Systematiskt Brandskydds Arbete

  För kännedom har en del barnvagnar i trapphusen felaktigt fått en lapp om att föremålet ska plockas bort. HSB kommer ta bort dessa felaktiga lappar snarast.

  Exempel på föremål som får vara kvar i trapphus:

  • Rullstolar
  • Elrullstolar, samt eventuella tillbehör för handikappanpassade hjälpmedel.
  • Barnvagn med insats
  • Post dvs kartonger som levererats.
 • Fastigheter,  Säkerhet,  Trapphus

  Trapphusen som utrymningsväg

  Under trappan i entrén sitter det en ny skylt med information om att utrymmet är avsett för handikapphjälpmedel.

  Förvaringsutrymme under trappan

  I mån av utrymme får även barnvagnars underreden förvaras här. Om ett barnvagnsunderrede placeras under trappan får det inte placeras så att det försvårar tillgängligheten för handikapphjälpmedel. Filtar, åkpåsar, kläder, leksaker eller andra brandfarliga material får ej förvaras under trappan. Detta för att minska risken för brand.

  När det gäller bränder i trapphus, vindsutrymmen eller källarutrymmen är anlagd brand den vanligast orsaken. Det är heller inte tillåtet, vilket många gör, att använda räcket som torkställning.

  Trapphus

  Kom ihåg att entréplan, trappan och de två våningsplanen räknas som trapphus och är en utrymningsväg. De ska enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” vara fria från brännbara/brandfarliga föremål. Det får enligt denna lag inte finnas föremål som kan hindra, försvåra en utrymning, utgöra hinder eller försvåra framkomligheten för till exempel Räddningstjänsten eller Ambulanssjukvården.

  Enligt ”Lagen om skydd mot olycka” kan den som bryter mot detta komma att ställas till svars. HSB Fastighetsservice kommer kontinuerligt att genomföra särskilt brandskyddsarbete för att säkerställa att detta efterlevs. Från och med 2023-03-31 kommer Fastighetsservice att ändra nuvarande rutiner. Fortsättningsvis kommer Fastighetsservice att omhänderta föremål och förvara det i förråd i 6 månader. En informationslapp kommer att sättas upp där föremål är borttaget. Omhändertagna föremål kommer att kunna lösas ut mot en avgift hos HSB.

  Dessa skärpningar av regler ser styrelsen som nödvändiga då mycket brännbart idag förvaras i trapphusen som medför risk för eventuella bränder.

  Styrelsen BRF Tibble.

  www.boitibble.se

 • Andra hand,  Avgift,  Ekonomi,  Inneboende,  Samlingslokaler,  Trapphus

  Om samlingslokaler, inneboende/andrahandsuthyrning och entréportar

  Restaureringen av samlingslokalen på Hallonvägen 84 är nu klar. Här kan du läsa om och när du vill hyra lokalen. Vid intresse kontakta Jenny Börlin Andersson, 073–6465482, säkrast tisdag-torsdag 18.30-20.30.

  På grund av ökade kostnader för föreningens elförbrukning kommer, från och med den 1 februari 2023, antalet tvättpass ändras från tio pass till åtta per månad. Föreningen vill även förhindra att icke medlemmar använder tvättpass eller att boende tvättar åt släkt och vänner.

  Om du har en inneboende, kom ihåg att meddela föreningens förvaltning (Hjortronvägen 35, 010-442 13 90) detta så att rätt information finns på anslagstavlan i trapphuset och på din ytterdörr. Kom också ihåg att handskrivna namnlappar på dörren till lägenheten inte är tillåtet. Dessa lappar tas regelbundet bort.

  Vi vill även förtydliga att andrahandsuthyrningar skall godkännas av föreningen.

  Regler för andrahandsuthyrning och blankett finns på föreningens hemsidan ”boitibble.se”