• Fastigheter

  Radonmätningarna

  Radonmätningen är nu utförd i BRF Tibble enligt riktlinjerna från strålskyddsmyndigheten och mätresultaten har inkommit.

  Mätningen är utförd i samtliga lägenheter med markkontakt samt 20% av lägenheter i övre plan (minst 1 lgh per plan).

  Mätningarna visar generellt låga värden och under dom 200 Bq/m3 som är riktvärdet från myndigheten men vi har ett 30tal lägenheter som ligger över dessa värden och som föreningen behöver utreda vidare.

  Föreningen kommer som en första åtgärd kontrollera ventilationen i dessa lägenheter och dom boende som har högre värden kommer att bli aviserade om denna kontroll.

  Därefter kommer nya mätningar att utföras i dessa lägenheter.

 • Andra hand,  Avgift,  Ekonomi,  Inneboende,  Samlingslokaler,  Trapphus

  Om samlingslokaler, inneboende/andrahandsuthyrning och entréportar

  Restaureringen av samlingslokalen på Hallonvägen 84 närmar sig sitt slut. När den återigen öppnas har föreningen beslutat att ta ut en avgift för båda samlingslokalerna. Avgiften för Hallonvägen 84 kommer att vara 1000 kr och avgiften för Rönnbärsvägen 21 kommer att vara 500 kr. Vid intresse kontakta Jenny Börlin Andersson, 073–6465482, säkrast tisdag-torsdag 18.30-20.30.

  På grund av ökade kostnader för föreningens elförbrukning kommer, från och med den 1 februari 2023, antalet tvättpass ändras från tio pass till åtta per månad. Föreningen vill även förhindra att icke medlemmar använder tvättpass eller att boende tvättar åt släkt och vänner.

  Om du har en inneboende, kom ihåg att meddela föreningens förvaltning (Hjortronvägen 35, 010-442 13 90) detta så att rätt information finns på anslagstavlan i trapphuset och på din ytterdörr. Kom också ihåg att handskrivna namnlappar på dörren till lägenheten inte är tillåtet. Dessa lappar tas regelbundet bort.

  Vi vill även förtydliga att andrahandsuthyrningar skall godkännas av föreningen.

  Regler för andrahandsuthyrning och blankett finns på föreningens hemsidan ”boitibble.se”

 • Säkerhet

  Inbrott – igen

  Under kort tid har två fullbordade inbrott i föreningens lägenheter skett. Dessutom har en lägenhet på Enbärsvägen utsatts för inbrott. Detta föranleder till en uppmaning om att hålla uppsikt. Ser du någon du inte känner igen, hälsa och fråga om personen söker någon, gör personen sedd.

  Kontakta dina grannar om du ska resa bort så att de vet att din lägenhet kommer att stå tom.

  På grund av inbrotten undersöker styrelsen möjligheten att hålla portarna till trapphusen låsta hela dygnet.

  Var uppmärksam och medveten.

 • Utemiljö

  Om råttor  Nomor, vårt saneringsföretag har meddelat att fågelfrö innehåller ett motgift till det råttgift som är utlagd i fällorna.

  Detta gör råttorna resistenta mot råttgiftet.

  Lägg därför inte ut
  fågelfrön för att mata fåglarna.

 • Fastigheter

  Problem med värmen på Hallonvägen

  Det är främst gården Hallonvägen 26-48 som har problem. Även andra gårdar kan ha problem med luft i elementen/radiatorerna. Det finns ett telefonnummer till Stockpipe för luftning men det går också bra att göra en felanmälan. Du kan självklart lufta själv.

  Fastighetsservice, HSB och Stockpipe luftar för fullt men det ligger många ärenden i kö så de ligger lite efter.  Stockpipe får in mer personal nu på måndag, 28 november 2022, som hjälper till med resterande som är kvar.

  På gård Hallonvägen 26-48 så finns också ett annat problem. I dagsläget är det sju lägenheter där cirkulationen på värmen i lägenheterna inte fungerar.

  Där finns ingen luft kvar i systemet men värmen cirkulerar ändå inte samt är trycket dåligt i dessa lägenheter. Misstanke föreligger om att smuts fastnat från avstängningarna och som satt igen slingorna i dessa lägenheter.

  På måndag, 28 november 2022, görs en test med en av dessa lägenheter där man kommer att prova med att backspola från slingventilen som sitter inne bland lägenhetsförråden för att på så sätt få det att lossna. Fungerar det så kommer resterande lägenheter att bokas upp och spolas.

  Stockpipe har så länge ställt in el radiatorer i snart alla dessa lägenheter, dom flesta har redan men fler ställs in på måndag 28 november 2022.

  Vi gör också så att stockpipe och FS meddelar mig var dom ställt in el radiatorer, vilket watt antal, hur många och när dom ställdes in. när detta problem väl är löst så räknar jag ut hur många kWh dessa förbrukat under tiden och sedan görs en utbetalning av förbrukningen på 1.40 per kWh till dessa boende.