• Avgift,  Ekonomi

    Avgifter 2023

    Styrelsen har beslutat om en nödvändig avgiftshöjning med 5,5% inför 2023. Detta pga. att våra värmekostnader ökar med ca 13%, samt stigande inflation, räntehöjningar och för kommande underhållsbehov. Styrelsen har också beslutat att 2023 höja elavgiften från första kvartalet 2023…

  • Utemiljö

    Växter

    Styrelsen får många frågor från boende just nu gällande växtligheten mot fasader som efter projektet med kulvertbytet på Hjortronvägen, succesivt plockats bort av entreprenören, inför ny grässådd i samband med återställningen av marken. Högväxande buskar/häckar som växer mot fasader har…